Rejestracja Logowanie

DANE OSOBOWE Administratorem Twoich danych osobowych jest Desportivo Spółka z o.o., Jerzego Harasymowicza 8A, 33-103 Tarnów (NIP: 8733280169, REGON: 389258139, KRS: 0000906743) (dalej: Administrator). Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych info@desportivo.pl. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji przetwarzane będą przez Administratora w celu: 1) i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 2) i zakresie niezbędnym do wykonania zawartych między Tobą, a Administratorem umów sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 3) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 4) wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu zwartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 5) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) będącym dostawcami usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcami usług IT, e-mail marketingu oraz podmiotom realizującym dostawę zamówionego przez Ciebie towaru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Masz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu realizacji wskazanych powyżej praw w każdym czasie może skontaktować się z Administratorem. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji i prowadzenia indywidualnego konta. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany jak i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które będzie polegało na przesyłaniu zindywidualizowanej oferty tj. zaproponowaniu produktów lub usług, które będą najlepiej dopasowane do Ciebie, jednakże decyzja wiążąca nie będzie zautomatyzowana.
  

Masz wątpliwości kto jest administratorem twoich danych?

Sprawdź stronę z RODO
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium