Rejestracja

Minimum 6 znaków

Dodatkowe informacje

*
DANE OSOBOWE Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Szeląg prowadzący działalność pod firmą Łukasz Szeląg Desportivo, Wiśniowa 4, 33-103 Tarnów (NIP: 8733178318) (dalej: Administrator). Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych info@desportivo.pl. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji przetwarzane będą przez Administratora w celu: 1) i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 2) i zakresie niezbędnym do wykonania zawartych między Tobą, a Administratorem umów sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 3) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 4) wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu zwartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 5) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) będącym dostawcami usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcami usług IT, e-mail marketingu oraz podmiotom realizującym dostawę zamówionego przez Ciebie towaru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Masz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu realizacji wskazanych powyżej praw w każdym czasie może skontaktować się z Administratorem. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji i prowadzenia indywidualnego konta. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany jak i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które będzie polegało na przesyłaniu zindywidualizowanej oferty tj. zaproponowaniu produktów lub usług, które będą najlepiej dopasowane do Ciebie, jednakże decyzja wiążąca nie będzie zautomatyzowana.
* - Pole wymagane
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl