Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO „www.desportivo.pl”.

 

           I.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.desportivo.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Łukasz Szeląg z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Adama Boryczki 6/2, NIP: 8733178318zwany dalej Administratorem.

 

         II.     Użytkownik w celu skorzystania z usług Sklepu podaje wymagane dane, a podanie ich jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Użytkownik podaje przy rejestracji dane takie jak imię i nazwisko, e-mail, także wykorzystywane przez niego hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Sklepu.

 

       III.     Podane przez Użytkownika dane Administratorprzetwarza w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi usług oferowanych w Sklepie, w celu sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celach marketingowych, badaniu rynku.

 

       IV.     Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane, które są automatycznie gromadzone, przetwarzane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 

         V.     Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną przez Sklep ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 

       VI.     Realizując postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator informuje, iż każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

 

    VII.     Administrator informuje, iż z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika zserwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych, technicznych, a na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie Sklepu, Użytkowników i ich zachowań.

 

  VIII.     Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na dysku komputera Użytkownika Sklepu służące zachowaniu parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu zalogowania). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniuz witryny Sklepu, a nawet uniemożliwić jego korzystanie z niej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Sklepu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Administratorowi danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Sklepu. Stosowna informacja została zamieszczona na stronie Sklepu, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800).

 

       IX.     Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie witryny Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści, Kontajak i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności, aby zagwarantować prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne dla Użytkowników. W serwisie Sklepu stosuje się należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W Sklepie stosuje siębezpieczny Certyfikat SSL, a zastosowany algortym, z kluczem szyfrującym długości 128 bitów zapewniają ochronę Sklepu, szyfrowanie i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, a także uniemożliwia on przejęcie przesyłanej informacji za pośrednictwem zabezpieczonej witryny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: info@desportivo.pl

 

          X.     Administrator jednak informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet, w związku z tym, Administrator zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Sklepu, a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności podczas wyboru hasła dostępu do konta Użytkownika, czy udostępni tą informację osobom trzecim, czy też będzie pozostawał zalogowany do swego Konta pomimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 

       XI.     Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu mogą zgłaszać na adres e-mail: info@desportivo.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl